cosmic rays


cosmic rays
kosminė spinduliuotė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Jonizuojančioji spinduliuotė, sudaryta iš pirminės jonizuojančiosios spinduliuotės, patenkančios iš kosmoso, ir antrinės jonizuojančiosios spinduliuotės, atsirandančios pirminei spinduliuotei sąveikaujant su atmosfera. atitikmenys: angl. cosmic rays vok. kosmische Strahlung, f rus. космическое излучение, n

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.